Zakres prac

 • wykopy pod fundamenty, szamba i wiele innych
 • wykopy liniowe, telekomunikacyjne, przyłącza wodne, elektryczne, gazowe
 • równanie terenu, niwelacje i skarpowanie
 • humusowanie
 • usuwanie starych fundamentów i elementów betonowych, zrywanie nawierzchni
 • wyburzenia budynków
 • załadunek ziemi i gruzu
 • usługi pomocnicze przy budowie dróg, chodników
 • załadunek i rozładunek widłami palet i innych materiałów
 • układanie płyt yumbo i drogowych – drogi tymczasowe, place
 • równanie dróg
 • korytowanie pod place, parkingi, kostkę
 • odśnieżanie, usuwanie korzeni drzew

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OSOBY PRYWATNE ORAZ FIRMY